Aktualności

UWAGA

 

Szanowni Klienci,

Szanowni Partnerzy,

w ostatnim czasie na rynku pojawiły się nasze ogrzewania, często w bardzo korzystnej cenie, pozbawione oznaczeń producenta takich chociażby jak numer seryjny, szyld fabryczny etc.

Brak takich oznaczeń wyklucza odpowiedzialność firmy Eberspaecher nie tylko w ramach gwarancji i rękojmi, ale również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem takich urządzeń.

 

Z poważaniem

Eberspaecher Sp. z o.o.