Zum Inhalt springen

Informacje prawne/ochrona danych

Stan: Styczeń 2019

Firma Eberspächer cieszy się z Twojej wizyty w swojej witrynie internetowej oraz z zainteresowania naszą firmą i jej produktami.

I. Ochrona danych

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej
Dane osobowe generowane w trakcie Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej lub przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 
Wizyta na naszej stronie możliwa jest generalnie także bez podawania danych osobowych. Dane osobowe są zbierane tylko w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych wymaga tego korzystanie z naszej strony internetowej lub wtedy, gdy korzystasz z określonych funkcji oferowanych na naszej stronie, np. formularzy kontaktowych. Zbieranie danych osobowych pozwala korzystać z pożądanych funkcji.
 
Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe zapisują standardowo adres IP przydzielony klientowi przez dostawcę usług internetowych, stronę internetową odwiedzoną przed naszą stroną, strony internetowe odwiedzane w naszej witrynie, wszelkie pobierane materiały, ilość żądanych danych, wyszukiwane terminy oraz datę i godzinę. Dane te przechowywane są przez okres trzech miesięcy. Wykorzystujemy te dane do wykrywania i usuwania wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa lub nieprawidłowego działania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych), wg której przetwarzanie danych jest dozwolone do celów uprawnionej działalności. Nasza uprawniona działalność obejmuje zapewnienie działania funkcji strony internetowej oraz wczesne rozpoznawanie i obronę przed cyberatakami
 
Dane osobowe są zbierane również wtedy, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego lub w inny sposób. Jeżeli w związku z formularzem kontaktowym nie są podane inne informacje, dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz na potrzeby zarządzania kwestiami technicznymi. Dane obowiązkowe zostały odpowiednio oznaczone. Zostaniesz ewentualnie poproszony o podanie dalszych danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, będą one przez nas wykorzystywane wyłącznie w ramach przetwarzania Twojego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w ramach korzystania z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 b) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych), jeżeli dane te są wymagane do nawiązania i wykonania stosunku umowy. 
 
2. Informacje dotyczące używania plików cookie i analizy wykorzystania
Do celów optymalizacji stron internetowych oraz aby udostępniać treści dopasowane do Twoich potrzeb, firma Eberspächer wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane przez witrynę internetową na dysku twardym użytkownika. Ich głównym zadaniem jest nadanie stronie przyjemniejszego i przyjaznego użytkownikowi charakteru oraz przechowywanie danych z formularzy (np. w ramach formularza kontaktowego). Pozostałe wykorzystywane przez nas pliki cookie służą do celów statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się np., które treści na naszych stronach internetowych są dla naszych użytkowników wyjątkowo istotne i z jakiego rodzaju urządzeń końcowych strony te były uruchamiane. W ten sposób możemy tak zaprojektować naszą stronę, aby była ona dla naszych użytkowników jeszcze bardziej interesująca. Informacje o używanych przeglądarkach internetowych oraz urządzeniach końcowych umożliwiają nam dostosowanie wyglądu strony do najważniejszych typów przeglądarek. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera, nie wykonują one żadnych programów i nie zawierają wirusów. Zapisywanie plików cookie na komputerze można wyłączyć w dowolnym momencie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W tym celu skorzystaj z ustawień lub funkcji Pomocy przeglądarki. Działanie naszej witryny internetowej będzie w takim przypadku ograniczone.

Informujemy o tym, że na niektórych z naszych stron internetowych pojawić się mogą pliki cookie, które nie mają bezpośredniego związku z firmą Eberspächer. Podczas odwiedzin na stronie zawierającej zagnieżdżone treści od innych dostawców (np. Youtube, issuu itd.), dostawcy ci mogą pozostawiać w przeglądarce klienta własne pliki cookie. Firma Eberspächer nie ma wpływu na użycie tych plików cookie i ze względu na sposób ich działania nie może mieć do nich dostępu, ponieważ jest on możliwy tylko dla osób, które te pliki pierwotnie ustawiły. Dalsze informacje są dostępne na stronach internetowych danej firmy.

Podstawę prawną opisanego w punkcie 2 przetwarzania danych w związku z plikami cookie i analizą korzystania stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie struktury odpowiedniej do potrzeb oraz ciągłej optymalizacji naszej witryny oraz reklamowania naszych produktów.
 
Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Google Analytics, oferowanej użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Liechtensteinu przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) oraz pozostałym użytkownikom przez spółkę Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google”). W Google Analytics stosowane są pliki cookie obowiązujące przez 38 miesięcy w celu rejestrowania danych dostępu podczas wizyty w naszej witrynie. Na nasze zlecenie Google zbiera dane dostępu w pseudonimowych profilach korzystania i przesyła na serwer Google w USA. Najpierw następuje anonimizowanie adresu IP. Dlatego nie możemy stwierdzić, które profile korzystania należą do określonego użytkownika. Na podstawie danych zarejestrowanych przez Google nie możemy więc zidentyfikować użytkownika ani określić sposobu korzystania z naszej witryny. Jeżeli przy tym w wyjątkowych przypadkach dane osobowe będą przesyłane do USA, Google podlega zapisom porozumienia EU-US Privacy Shield. Firma Google zobowiązała się w ten sposób do zagwarantowania europejskich zasad ochrony danych oraz tutejszego poziomu ochrony danych również w ramach przetwarzania danych odbywającego się w USA.
 
Google wykorzystuje pozyskane na nasze zlecenie przez pliki cookie informacje do analizowania korzystania z naszej witryny, sporządzania raportów o zachowaniu na stronie oraz do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz z internetu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Google Analytics.

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec analizy internetowej wykonywanej przez Google. W tym zakresie istnieje wiele możliwości:

  • W przeglądarce można wprowadzić ustawienia blokujące pliki cookie z Google Analytics.
  • Można dostosować ustawienia reklam Google.
  • W swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Chrome można zainstalować wtyczkę wyłączającą udostępnioną przez Google pod poniższym łączem (ta funkcja nie działa na urządzeniach mobilnych): Łącze do wtyczki przeglądarki

Google Ads Conversion Tracking
Korzystamy również z Google Ads Conversion Tracking, usługi analitycznej firmy Google. Google Ads ustawia przy tym na komputerze klienta plik cookie („plik cookie konwersji“), jeżeli klient trafił na naszą stronę przez reklamę Google. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeżeli klient odwiedzi nasze określone strony, a ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, firmy Eberspächer oraz Google wykryją, że klient kliknął reklamę i został przekierowany w ten sposób na naszą stronę. Każdy klient Ads otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów Ads. Informacje pobrane przy użyciu pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na korzystanie ze śledzenia konwersji. Klienci Ads poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które pozwalałyby na osobistą identyfikację użytkowników. Aby nie brać udziału w śledzeniu, klient może odrzucić ustawienie pliku cookie wymaganego do tego celu – korzystając z ustawienia przeglądarki, które z założenia wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Pliki cookie do śledzenia konwersji można również wyłączyć przez ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „googleadservices.com”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google.
 
Google Maps
Na naszych stronach korzystamy z Google Maps, aby odpowiednio zwizualizować informacje geograficzne i ułatwić Ci odnajdywanie sprzedawców. Google Maps to usługa dostarczania map firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii. Aby możliwe było podłączenie wykorzystywanej przez nas mapy firmy Google i wyświetlenie jej w Twojej przeglądarce internetowej, Twoja przeglądarka musi podczas wywoływania strony kontaktu nawiązać połączenie z serwerem Google, który może znajdować się również w USA. Google otrzymuje w wyniku tego informacje, że z adresu IP Twojego urządzenia wywołana została strona kontaktowa na naszej witrynie internetowej. Jeżeli przy tym dane osobowe będą przesyłane do USA, Google podlega zapisom porozumienia EU-US Privacy Shield.

Gdy użytkownik przejdzie do wyszukiwania sprzedawców w naszej witrynie, będąc jednocześnie zalogowanym na swoim profilu Google, firma Google może powiązać to zdarzenie z profilem Google użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie utworzenia przyporządkowania do swojego profilu Google, musi wylogować się z konta Google przed przejściem na naszą stronę kontaktową. Google zapisuje dane i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych oraz spersonalizowanego przedstawiania Google Maps. Można nie zgodzić się na zbieranie danych przez Google. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności Google i w Dodatkowych warunkach korzystania z usług Mapy Google i Google Earth.
 
Google Ads
Wykorzystujemy technologię Remarketingu firmy Google, aby do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę internetową i byli zainteresowani ofertą, kierować ponownie dedykowaną reklamę na stronach Google i w jego sieci partnerskiej. Wyświetlanie reklamy realizowane jest z użyciem plików cookie. Przy użyciu plików tekstowych można analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie wykorzystywać te informacje do zaoferowania konkretnych produktów i reklamy opartej na zainteresowaniach.

Aby nie otrzymywać reklamy opartej na zainteresowaniach, można wyłączyć używanie plików cookie przez Google do tych celów korzystając ze strony https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternatywnie użytkownicy mają możliwość wyłączenia korzystania z plików cookie innych dostawców przez wywołanie Strona dezaktywacji sieciowych usług reklamowych NAI (po angielsku).

Informujemy o tym, że firma Google posiada własne zasady dotyczące ochrony danych osobowych, które nie zależą od naszych zasad. Nie mamy żadnego wpływu na te treści i nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te dyrektywy i metody. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej należy zapoznać się z postanowieniami firmy Google dotyczącymi wykorzystywania danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google.

Informacje o stosowanych plikach cookie
Informacje o wyłączeniu poszczególnych plików cookie są podane w stosownych przypadkach w niniejszych informacjach prawnych / o ochronie danych.

3. Zgody i Twoje prawa związane z ochroną danych
Wszystkie dane osobowe podawane przez klienta na stronie internetowej firmy Eberspächer są wykorzystywane bez oddzielnej zgody tylko do tych celów, dla których zostały podane (np. przygotowanie oferty) oraz do technicznych czynności administracyjnych. Podczas wprowadzania danych zostaniesz poinformowany o ich zastosowaniu i ewentualnie poproszony o zgodę na ich dalsze wykorzystywanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tych przypadkach zgoda w myśl art. 6 ust. 1 a) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych). Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili odwołać z przyszłym skutkiem.

Ponadto możesz w dowolnym momencie odwołać zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów reklamowych, badań rynkowych lub ankiet dotyczących opinii nawet, jeżeli wyraził na to zgodę lub zażądać informacji o przechowywanych informacjach. Możesz również w dowolnym momencie zlecić sprostowanie, zablokowanie lub usunięcie zapisanych danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do wskazanej w metryczce placówki. Zwracamy uwagę, że z prawa do usunięcia wyłączone są dane wymagane do realizacji zaległych świadczeń lub wykonania naszych praw i roszczeń. Dotyczy to również danych, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani ustawowo. Tego rodzaju dane są na razie blokowane. O ile wymienieni w niniejszym oświadczeniu usługodawcy przetwarzają Twoje dane poza Unią Europejską, dbamy o to, aby gwarantowali oni na mocy umów lub w inny sposób poziom ochrony danych równoważny z poziomem obowiązującym w Unii Europejskiej. Możesz zażądać kopii tych gwarancji korzystając z danych kontaktowych podanych w metryczce.
Masz również prawo zażądać od nas elektronicznej kopii tych danych, które przetwarzamy w ramach umowy lub na podstawie Twojej zgody (tzw. prawo do przenoszenia danych).
 
4. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych
Eberspächer zastrzega sobie możliwość zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami.

5. Kontakt w sprawie ochrony danych
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy mogą w dowolnym momencie zwracać się do nas z prośbą o informacje, z sugestiami lub zażaleniami pod adresem privacy-CCAL[at]eberspaecher.com. Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Przysługuje Ci również prawo zwrócenia się do urzędu ochrony danych i złożenia w nim skargi.

Copyright
© 2019 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Deutschland na wszystkie strony tej prezentacji internetowej.

II. Informacje prawne dotyczące treści w witrynie internetowej

1. Wszelkie prawa zastrzeżone
Teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i wideo oraz ich rozmieszczenie na stronach internetowych Eberspächer są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich i innych praw ochronnych. Zawartość tej witryny internetowej nie może być generalnie kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych bez zgody firmy Eberspächer. Niektóre strony internetowe Eberspächer zawierają ponadto obrazy objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Ilustracje prasowe mogą być używane wyłącznie do celów redakcyjnych w ramach sprawozdawczości dziennikarskiej związanej z koncernem Eberspächer z podaniem źródła „Eberspächer”. Przedruk i publikacja do tych celów odbywają się bez honorarium. W przypadku mediów drukowanych prosimy jednak o przekazanie egzemplarza okazowego, w przypadku mediów elektronicznych (Internet) o krótkie powiadomienie. W przypadku innego/komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagana jest uprzednia zgoda działu prasowego Eberspächer na piśmie.

2. Bez przyrzeczenia udzielenia gwarancji
Niniejsze strony internetowe zostały opracowane z maksymalną możliwą starannością. Mimo to Eberspächer nie może zagwarantować braku błędów i dokładności zamieszczanych informacji. Informacje zawarte na tych stronach internetowych nie stanowią również wyraźnej i/lub oddzielnie deklarowanej gwarancji.

3. Brak licencji
Eberspächer chce udostępniać klientom innowacyjną i informacyjną stronę internetową. Mamy nadzieję, że klienci będą z niej tak samo zadowoleni jak my. Zawarta w niej własność intelektualna taka, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Ta strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystanie własności intelektualnej Eberspächer lub osób trzecich.

4. Linki
Zawartość stron internetowych innych firm lub osób trzecich, do których użytkownicy docierają przez linki zamieszczone w naszej witrynie internetowej, są poza wpływem Eberspächer, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za te treści. Firma Eberspächer wyraźnie oświadcza, że zawartość stron zlinkowanych stron nie jest jej własnością. Za szkody wynikające z korzystania z zewnętrznych stron odpowiada wyłącznie operator strony, do której został podany link. Za strony internetowe powiązanych firm odpowiadają wyłącznie powiązane firmy. W przypadku stwierdzenia w konkretnej ofercie, do której kierujemy za pomocą linku na naszej stronie, treści niezgodnych z prawem, na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie dezaktywujemy niezwłocznie taki link. Skorzystaj w tym celu z podanych w metryczce danych kontaktowych.

5. Produkty i ceny
Informacje o zakresie dostawy i usług, wyglądzie, cenach, wymiarach i ciężarach produktów opisanych na stronach internetowych odpowiadają wiedzy dostępnej w momencie zamknięcia redakcyjnego danej strony i opierają się na właściwościach rynku niemieckiego. Dlatego zmiany są wyraźnie zastrzeżone. Podane ceny obowiązują dla partnerów, z którymi wiążą nas umowy, jako niewiążące zalecane ceny. Dlatego informacji na temat aktualnych cen sprzedaży należy zasięgnąć u wybranego sprzedawcy.

6. Wersje krajowe
Rozpowszechnienie sieci WWW na całym świecie oznacza, że niniejsze strony odnoszą się do produktów lub usług, które nie są dostępne poza terytorium Niemiec, nie są jeszcze dostępne lub są dostępne pod innymi nazwami i w innych wersjach. Należy sprawdzić, czy w danym kraju dostępne jest przedstawicielstwo, i w razie potrzeby się z nim skontaktować.