Zum Inhalt springen

Metryczka

Dostawca usług
Eberspächer Climate Control Systems GmbH
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Niemcy

 

Dane przedsiębiorstwa
Siedziba: Esslingen a. N., sąd rejestrowy Stuttgart, HRB 774946

 

Reprezentowana przez prezesa
Heinrich Baumann
Martin Peters
Dr Jörg Schernikau


Nr identyfikacji podatkowej podatku od towaru i usług: DE 145 339 907

 

Kontakt
info[at]eberspaecher.com

 

Platforma UE do rozstrzygania sporów przez Internet
Spory między konsumentami i sprzedawcami związane z umowami kupna zawieranymi przez Internet lub umowami dotyczącymi świadczenia usług zawieranymi przez internet mogą być rozstrzygane za pośrednictwem Platforma Unii Europejskiej do pozasądowego rozstrzygania sporów przez Internet.

 

Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich
Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do brania udziału w postępowaniach rozstrzygania sporów powadzonych przez konsumenckie biuro mediacyjne.