Zum Inhalt springen

3. Produkcja

Późniejsza produkcja planowana jest ponownie na podstawie Państwa wymagań i życzeń. Proces produkcji i harmonogram są definiowane i uzgadniane. Na tym samym etapie rozpoczynamy już szkolenie Państwa techników lub partnerów serwisowych, aby umieli sprostać wymaganiom klientów. Jeżeli trzeba, opracowujemy instrukcje użytkowania oraz kolejne podręczniki i wykazy części zamiennych, aby umożliwić natychmiastowe wprowadzenie produktu na rynek.

powrót