Zum Inhalt springen

2. Prototyp i testy

Po opracowaniu koncepcji wykonuje się niezbędną liczbę prototypów do testów i walidacji, a następnie można już zamontować wzorcowy egzemplarz w kabinie kierowcy lub w maszynie. Poszczególne komponenty poddaje się kontroli sprawności i przygotowaniu, a także przeprowadza się odpowiednie testy w komorze klimatycznej oraz próby wytrzymałościowe. Nowo projektowane produkty czy też plany integracji z istniejącymi projektami można testować w naszych komorach klimatyzacyjnych (testy zimna i ciepła). Badaniom można poddać zarówno klimatyzatory lub kompletne systemy, jak i pojazdy – z autokarami turystycznymi włącznie – w temperaturach otoczenia od -40°C do +55°C. Jednocześnie odbywa się certyfikacja pod kątem najróżniejszych wymagań, badanie zgodności i walidacja.

powrót