Zum Inhalt springen

Komora pomiarowa do testów autobusów i urządzeń

W naszej komorze pomiarowej (długości ok. 20 m) do testów klimatyzacji autobusowej można rozgrzać temperaturę na zewnątrz do 55°C. We wnętrzu autobusu specjalne maty grzewcze symulują różne stany termiczne (wilgotne i suche), sugerujące obecność odpowiedniej liczby pasażerów w autobusie. W ten sposób uzyskujemy ważne impulsy do nowych opracowań, co pozwala nam zaprojektować jak najlepszy produkt dla naszych klientów. Znaczącą rolę odgrywa przy tym ekologia, ekonomia, efektywność konserwacji, długa żywotność i efektywne termozarządzanie.

Komora pomiarowa do autobusów:

 • Test schładzania
 • Testy funkcji
 • Pomiar ilości powietrza
 • Pomiar dystrybucji powietrza
 • Test regulacji
 • Test deszczu, dział autobusów / AC

Oprócz tego Eberspächer Sütrak dysponuje dwiema komorami pomiarowymi do określania mocy chłodniczej i współczynnika wydajności chłodniczej urządzeń klimatyzacyjnych.

Komora pomiarowa do urządzeń:

 • Test sprawności: temperatura, ciśnienie, ilość powietrza i pobór prądu
 • Określanie temperatury wyłączającej urządzenia
 • Test wody kondensacyjnej
 • Testowanie zaworu rozprężnego

Możliwe warunki pomiaru:

 • Kompresory mechaniczne do 30 kW
 • Kompresory elektryczne (12/24 V lub wysokonapięciowe)
 • Mierzona moc chłodnicza: 1 – 50 kW
 • Przepływ masowy chłodziwa: do 50 kg/min
 • Temperatura otoczenia: 10 – 60°C
 • Temperatura wnętrza: 10 – 50℃
 • Wilgoć we wnętrzu: 5 – 95% w.w.
 • Natężenie przepływu powietrza we wnętrzu: 1000 – 9000 m³/h
 • Symulowany spadek ciśnienia za urządzeniem: 0 – 500 Pa