Zum Inhalt springen

Etyka działania – standardy etyki handlowej

Od momentu, w którym Jacob Eberspächer założył swój pierwszy zakład rzemieślniczy w 1865 r., nazwa Eberspächer jest nie tylko synonimem doskonałych produktów, ale również wartości rodzinnego biznesu pozostającego w rękach rodziny od pięciu pokoleń.Wraz z naszymi pracownikami zamieściliśmy te wartości w naszej misji.Przestrzeganie prawa, wewnętrznych regulacji oraz podstawowych standardów etycznych zawsze i wszędzie stanowi podstawę naszego ekonomicznego sukcesu.Potwierdzamy, że ponosimy społeczną odpowiedzialność za naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz całe społeczeństwo, a także jesteśmy zobowiązani chronić środowisko naturalne i zasoby naturalne. Działając w ten sposób, nie tylko dążymy do za-pewnienia zrównoważonego rozwoju naszej spółki i całego społeczeństwa, ale również do zdobycia i utrzymania zaufania wszystkich naszych praco-wników i partnerów biznesowych.

Niniejszy Kodeks Postępowania nakreśla w jednym dokumencie podstawy przestrzegania przepisów prawa i regulacji oraz postepowania zgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi podczas prowa-dzenia działalności gospodarczej i pracy w Grupie Eberspächer.

Eberspächer narzuca swoim partnerom handlowym specjalny Kodeks Postępowania Partnera Handlowego.