Zum Inhalt springen

Strategia „zero błędów”

Dobrze jest umieć skutecznie naprawiać błędy, ale lepiej zadbać o to, by wcale do nich nie dochodziło. To podejście, którym konsekwentnie kierujemy się w naszej strategii jakości.

Postawiliśmy sobie za cel zredukowanie częstotliwości występowania błędów niemal do zera. Dlatego planujemy i monitorujemy wszystkie procedury i procesy w przedsiębiorstwie mające wpływ na jakość. Jesteśmy świadomi, że ani człowiek, ani maszyna nie są w stanie całkowicie wyeliminować błędów w pracy. Uświadomienie sobie tego umożliwia otwarte podejście do błędów.

W jednorazowej odchyłce od żądanego rezultatu nie widzimy nic zgubnego, lecz dostrzegamy punkt wyjściowy do poprawy. Do ciągłej poprawy. Nieustanne doskonalenie jest bowiem podstawową zasadą naszej polityki jakości.

Uczymy się z każdego występującego błędu i konsekwentnie zapobiegamy jego powtarzaniu. Systematycznie przekazujemy innym zdobyte doświadczenie, aby jak najwcześniej dostrzec potencjalne źródła błędów w całym przedsiębiorstwie. Takim postępowaniem osiągamy wymierne sukcesy. Nasz dział produkcji niezmienne pracuje blisko poziomu zera błędów.

To osiągnięcie znajdujące uznanie. Klienci systematycznie wyróżniają nas za części pozbawione wad i znakomitą jakość produktów.