Zum Inhalt springen

Jakość tworzy wartość

Pola naszej działalności:

1. System zarządzania jakością

 • Wg IATF 16949
 • Procesowe – z procesami kierowniczymi, głównymi i wspomagającymi

2. Prognozowanie jakości

 • Proces opracowania produktu i procedur od oferty aż po zatwierdzenie dostaw seryjnych
 • Badanie wymagań i oczekiwań klientów
 • Identyfikacja, ocena i minimalizacja ryzyka
 • Zastosowanie metod (QFD, FMEA, PPF itp.) 

3. Monitorowanie jakości

 • Proces Poka Yoke
 • Dopasowane kontrole jakości
 • Konsekwentna reakcja na odchylenia
 • Planowane scenariusze eskalacji

4. Poprawa jakości

 • Systematyczna analiza wyników jakościowych
 • Systematyczne programy poprawy jakości
 • Systematyczne programy rozwoju dostawców
 • Systematyczny program podnoszenia jakości

powrót