Zum Inhalt springen

MOVE is Eberspächer

MOVE
Prowadzimy firmę Eberspächer w przyszłość pełną sukcesów! Stale zwiększamy wartość naszej firmy poprzez jej rentowny rozwój. Jako firma rodzinna polegamy na zaufaniu i naszych mocnych stronach: długofalowym myśleniu i ugruntowanych wartościach. Świadomie i konsekwentnie stawiamy czoła globalnej konkurencji oraz zmieniającym się warunkom rynkowym – od 1865 roku, dzisiaj i w przyszłości.

Kształtujemy czystą mobilność przyszłości (Clean Mobility), udostępniamy klientom inteligentne rozwiązania (Smart Solutions), projektowane i produkowane przez zaangażowane osoby (Dedicated People).

Clean Mobility: Nasze produkty i usługi przyczyniają się do ochrony środowiska, bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach.

Smart Solutions: Konsekwentnie promujemy innowacje, aby inspirować naszych klientów. Umacniamy naszą pozycję rynkową poprzez inwestycje, partnerstwo i akwizycje.

Dedicated People: Działamy z zaangażowaniem i bierzemy na siebie odpowiedzialność. Ciągle rozwijamy nasze kompetencje w atrakcyjnym środowisku pracy i budujemy silną, globalną organizację.

W strategiczny sposób przypisujemy nasze działania do branż dojrzałych, dynamicznych i całkiem nowych. Naszą przyszłość sukcesu kształtujemy przez inicjatywy w przejrzyście zdefiniowanych obszarach działania we wszystkich działach.