Zum Inhalt springen

Wartości i cele

Za cel postawiliśmy sobie postęp motoryzacji: większa ochrona środowiska, większe bezpieczeństwo i większy komfort w ruchu drogowym – chcemy aktywnie przyczynić się do tego naszymi produktami. Mimo technologicznej i ekonomicznej dynamiki klienci, pracownicy i partnerzy handlowi mogą polegać na stałych niezmiennych: na długofalowej i przewidywalnej polityce przedsiębiorstwa rodzinnego i na rozwijanej przez 150 lat kulturze poszanowania wartości.

Klienci
Zadowolenie klientów to podstawa naszej działalności. Nasze myśli i działanie koncentrujemy na produktach i usługach zaspokajających oczekiwania naszych klientów i partnerów handlowych.

Pracownicy
Nasi pracownicy mają duże pole do działania. Inwestujemy w ich dalsze kształcenie, wspieramy talenty, samodzielne myślenie i odpowiedzialne działanie. Mają do dyspozycji dość zasobów, aby rozwijać nowatorskie pomysły.

Kooperacja
Kładziemy nacisk na uczciwość wobec siebie i dążymy do stabilnych relacji na wszystkich poziomach działalności. Partnerstwo służące wspólnemu sukcesowi cechuje lojalność, respekt, tolerancja i wzajemne zaufanie.

Odpowiedzialność
Jako przedsiębiorcy kierujemy się odpowiedzialnością, która nie kończy się w naszym rozumieniu na fabrycznej bramie, lecz obejmuje cały łańcuch produkcji i dostaw. Naszym celem jest uzyskanie ekologicznie zrównoważonego bilansu we wszystkich naszych działaniach i produktach.