Zum Inhalt springen

Zarządzanie z myślą o klimacie jutra

Ochrona środowiska to nie przypadkowy produkt, lecz wynik planowanego przedsiębiorczego działania!

Dla nas ekologiczne gospodarowanie zaczyna się już w fazie projektowania produktu, a kończy na jego utylizacji. W środku jest łańcuch produkcji i dostaw oraz cały cykl życia produktu.

Zarządzanie środowiskiem w firmie Eberspächer oznacza proekologiczne planowanie wszystkich procedur i procesów – od klienta po dostawcę. Kierujemy się naszą obywatelską odpowiedzialnością i troszczymy się o poszanowanie zasobów.